Home / News / Национално обучение за представители на уязвими групи „Address of Human Rights – Journalism“ 24-26 октомври 2013г. гр. Разлог

Национално обучение за представители на уязвими групи „Address of Human Rights – Journalism“ 24-26 октомври 2013г. гр. Разлог

Какво?

Забелязали ли сте омразно, некоректно или неетично представяне на културната или етническата група, към която принадлежите? Случвало ли се е да искате да промените тази нагласа, но да нямате възможност да го направите? Ние, от сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ ви каним на обучение, което ще ви даде възможност да промените ситуацията, като работите заедно с професионалисти в сферата на журналистиката и придобиете умения за сътрудничество с медиите, както и да се подготвите за директни действия – да опровергаете митовете за групата, към която принадлежите и да разчупите стереотипите. Ако бъдете избрани за обучението, ще имате възможност да работите с професионалисти и да получите експертни съвети и подкрепа в рамките на проекта.

 

Защо?

През последните години ние всички наблюдаваме склюнност към омразна реч в медиите. Въпреки това омразният език не остава само в публичните канали, а има огромно въздействие върху всекидневния живот на обществото.  Враждебността на национално ниво, расизмът и социалното изолиране са едни от многото примери, как медиите променят общественото мислене.

Вие, участниците, ще се научите как да различавате омразната реч и и да се отнасяте критично към нея. Обучението ще даде информация за принципите на работа със социалните медии, за да ви предостави възможност да комуникирате и взаимодействате с тях по-лесно. Обучението ще надгради вашите познания в принципите на комуникацията. Също така вниманието ще бъде насочено към обществени инициативи в подкрепа на уязвими групи.

Обучението е част от по-голям проект „Address of Human Rights – Journalism“. След това обучение ще разполагате с професионалните умения да комуникирате с медиите, да изказвате мнение по определени наболели въпроси, да давате интервюта и т.н. Вие ще се научите и да идентифицирате и отреагирате по професионален начин на всякакъв вид омразна реч в социалните медии и пресата.

 

Как?

По време на обучението ще имате възможност да работите с професионалисти, които ще ви заредят с нови знания, както и ще ви включат в редица работилнички с неформално образование, които ще ви помогнат да проверите теоретичните си познания индивидуално и групово.

Методологията на обучението има за цел да осигури директна подкрепа на уязвимите групи. По време на обучението вие, участниците, ще имате възможност да се учите един от друг.

 

Кога, къде, кой?

Обучението ще се проведе от 24 до 26 октомври в х-л „Папи“ в град Разлог с обучител Жюстин Томс. Ако бъдете избрани да участвате в обучението ще ви бъдат покрити разходи за храна, спане, обучение и транспорт на 100%. Обучението се организира от сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ и е част от проект “Address of Human Rights – Journalism”, финансиран от програма “Fundamental rights and citizenship” на Европейския съюз.

 

 

 

Screen Shot 2015-01-28 at 4.03.00 PM                                      

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top