Home / Opportunity / New / Възможност за млади лидери
Възможност за млади лидери

Възможност за млади лидери

Екипът на сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) започва изпълнение на проект „JUST EU and ME“, финансиран по програма Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Проектът ще се изпълнява за период от две години в 7 основни страни от ЕС, а именно Италия, Испания, Полша, България, Швеция, Чехия и Белгия.

Проек „JUST EU and ME“  ще даде възможност на десет младежи (18-30) от всяка държава партньор по проекта да бъдат активна част от неговото изпълнение. Тези младежи ще имат възможност да вземат участие във физически международни срещи в Италия, Полша, Швеция, България и Испания, както и в поредица от международни онлайн обучения. Включването в дейностите по проекта ще даде възможност на избраните младежи да станат част от транснационална младежка общност за обмен на мнения по социални, икономически и политически въпроси.

Условия за включване в транснационалната младежка общност по проекта:

  • Силна мотивация за активно участие през целия период на проекта 2023-2024;
  • Свободно владеене на английски език (говорим и писмен);
  • Желание за придобиване на нови знания;
  • Отговорност към поетите в рамите на проекта ангажименти.

Очакваме Вашите автобиографии и мотивационни писма на имейл: tkostadinka@gmail.com , моля темата на имейла да бъде: Относно проект JUST EU and ME.

Срок за кандидатстване: 13 януари 2023 година.

Избраните младежи ще получат пълен информационен пакет с индикативен график на планираните дейности по проекта.

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top