Home / Opportunity / Expired / Възможност за участие в обучение на тема „Управление на природното и културно наследство“ (ПРИКЛЮЧИЛО)
Възможност  за участие в обучение на тема „Управление на природното и културно наследство“ (ПРИКЛЮЧИЛО)

Възможност за участие в обучение на тема „Управление на природното и културно наследство“ (ПРИКЛЮЧИЛО)

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) Ви кани  да   вземете участие в петдневно обучение на тема: „Управление  на природното и културно наследство“. Обучението ще се проведе в следния времеви период от 1 ви  до 5 ти септември 2017г. в хотел „Изгрева“ гр. Щип, Република Македониа. Обучението се провежда в рамките на проект „Interregional Tourism through Cultures (ITC)” (в превод на български език „Междурегионален туризъм чрез култура“) и е второто обучение в рамките на проекта. Проектът е финансиран  по програма “ Interreg – IPA CBC“  Bulgaria – The former Yugoslav Republic of  Macedonia Programme. Сдружение  МИС е водещ партньор по проекта и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от  Македония – „Minority Leader for Society“ (MLS). И двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове.

Целевите групи, към които е насочено обучението,  са собственици на малък и фамилен бизнес и  хора, имащи отношение и интереси  в сферата на алтернативния туризъм от 4 общини в Югозападна България – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. В обучението отново ще се включат и представители на сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Македония – Щип, Виница, Кочани и Пробищип. Ще има възможност за надграждане на  вече създадените предпоставки за сътрудничество и разработване на съвместни алтернативни туристически пакети  в трансграничния регион.

По време на обучението експерти ще дадат съвети и практически насоки за устойчиво управление на природното и културно наследство в региона, което да доведе до повишаване на интереса от страна на туристите.

При проявен интерес за включване в обучението, моля да попълните регистрационен формуляр в срок до 13.00 ч. на 24 август 2017 г. (четвъртък) и да го изпратите на посочения имейл адрес: tkostadinka@gmail.com   или да потвърдите Вашето участие на телефон: 0747/80945

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top