Обучение на тема ”Диалогаторът – агент за социална промяна”

Обучение на тема ”Диалогаторът – агент за социална промяна”

През втората половина на месец март 2022 година сдружение „Международни инициативи за сътрудничество в качеството си на национален координатор на Българската мрежа „Анна Линд“, предостави възможност на членовете на мрежата да бъдат част от три различни събития, които можаха да се реализират благодарение на финансиране от Фондация „Анна Линд“, а именно едно обучение, три уебинара и три подкаста. Ето и кратка информация за тях.

Обучението бе на тема „Диалогаторът – агент за социална промяна“ и се проведе от 19 до 23 март 2022. Обучението беше разработено за служители на неправителствени организации и граждани, които се интересуват от борбата с речта на омразата, дезинформацията и фалшивите новини, които обединяват различните общности в своя регион/град и организират събития за социален диалог. По време на обучението се запознахме със същността на функциите на диалогатора и неговата роля при етапите на планиране, подготовка, изпълнение и оценка на малки и по-мащабни събития за диалог сред различни общности. Обучението предизвика голям интерес и привлече на едно място много интересни личности, които са утвърдени в своята сфера на дейност, и които едновременно успяха да обогатят познанията си, както и да споделят ценен опит. Важен резултат от обучението, освен придобитите знания, беше възможността за сертифициране за диалогатор чрез специално разработена за целта платформа.

Всеки, който се интересува да премине целия курс на обучение и да придобие сертификат, може да се регистрира на този линк: https://elearning.biopolitics.gr/course/index.php?categoryid=7

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top