ПОКАНА за участие в събитие (Приключило)

ПОКАНА за участие в събитие (Приключило)

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС), гр. Разлог има  удоволствието да ви покани да вземете участие във финално събитие, организирано в рамките на проект „Incentives for Measuring and Assessing  the Growing  and  Increasing Notion of Euroscepticism in Europe (IMAGINE EUROPE)”, финансиран по програма „Европа за гражданите“ Събитието ще се проведе в рамките на три дни 3-6 април 2018г. в град София. Ще бъдат споделени  постигнатите резултати по проекта, организирани работни сесии за обмяна на опит, „жива библиотека“ и дебат за бъдещето на Европа.

Проектът IMAGINE EUROPE обединява 7 партньора от 7 страни. Координатор и инициатор на проекта е сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“, а партньори са: „Institut fur angewadte Medienforschung GmbH“, Germany, „United Societies of Balkans“, Greece , „YouNet“,Italy, „FUNDACJA AUTOKREACJA“,Poland, “Integration for Alla – Skattaverket Klippan“, Sweden, “Europski Dom Slovonski Brod„ Croatia. Целта на проекта беше да се намали вълната от предстоящия евроскептицизъм и еврофобия в партньорските държави, като бяха организирани граждански дебати, дискусии, информационни кампании и събития по теми, които да напомнят за общите ценности на Европейския съюз. В рамките на проекта беше проведено прочуване сред 3500 души от страните на партньорите по проекта, бяха проведени 35 фокус групи и 15 дълбочинни интервюта с представители от пет социални сфери: младежи, бизнес сектор, социален сектор, образователен сектор и мигранти. Ще бъде представена видео книга, изготвена от седемте партньора, съдържаща вдъхновяващи истории на хора, които са постигнали мечтите благодарение на Европейския съюз

Ако  все още сте в София и търсите различното прекарване на предпразничните дни ето къде да ни намерите:

4.04.2018 (сряда) от 10:30 часа до когато  Ви е приятно в “A Hub” ул. „Христо Белчев“ 3, център, – най-социалното място в София

5.04.2018 (четвъртък) от 11:30 часа на булевард Витоша (ще можете да „прочетете“ някоя от нашите книги от „живата библиотека“)в град София, ще ни разпознаете със сигурност

5.04.2018 (четвъртък) от 17:30  в „Моята Европа“ – „Моята мечтана Европа“

Можете да заявите Вашето участие на следния имейл адрес: tkostadinak@gmail.com

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top