Well-prepared volunteers, семинар, (Kokkola), Финландия (CLOSED)

Well-prepared volunteers, семинар, (Kokkola), Финландия (CLOSED)

Семинарът Well-prepared volunteers, ще събера на едно място  30 участници от различни страни, които ще работят заедно, фокусирайки се върху темата как да се  подготви и подкрепи един млад човек преди включването му в доброволческия проект. По време на семинара участниците ще трябва да достигнат до знания и общи правила и методи затова какво младият човек трябва да знае за периода на доброволчеството, как да се подготви за справяне в конфликтни ситуации, културен шок, и как да изгради доверие към приемащата го организация.

Програмата на семинара се основава на нуждите и опита на участващите организации и техните цели. Методите  на работа ще бъдат  семинари, дискусии и експертни лекции, всеки участник ще има възможност да сподели своя опит и добри практики от негова подобна работа.

Търсим 2 души за проекта!

Ако искате да се включите в проекта свържете се с нас на: tkostadinka@gmail.com като изрично напишете, че става въпрос за проекта във Финландия.

Бюджет за пътуване:
10 – 99 km  23 €
100 – 499 km  180 €
500 –1999 km  275 €
2000 – 2999 km  360 €
3000 – 3999 km  530 €
4000 – 7999 km  820 €
8000 –> km  1500 €

Инфопак на проекта: Well-prepared volunteers -infopack (ID 21406)

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top