Home / News / “Network of Organisation and Towns for the European Elections” NOTE project
“Network of Organisation and Towns for the European Elections” NOTE project

“Network of Organisation and Towns for the European Elections” NOTE project

Проектът NOTE, който означава „Мрежа от организации и градове за европейски избори“, е инициатива, включваща 12 града и организации от 11 държави-членки на ЕС. Той е част от програмата на CERV и има за цел да представлява гражданите, местните власти и организациите на гражданското общество. Продължителността на проекта е 18 месеца, от 2023г. месец януари. до 2024г през юни

Основните цели на проект NOTE са:

Информиране на местните граждани: Целта на проекта NOTE е да запознае местните граждани с ролята на Европейския съюз и неговите демократични ценности. Това ще включва повишаване на осведомеността и насърчаване на разбирането на широката общественост за ЕС.

Социална мобилизация за активно европейско гражданство: Проектът има за цел да насърчи социалната мобилизация отдолу нагоре за активно европейско гражданство, със специален фокус върху 2024 г. за предстоящите демократични избори за Европейски парламент. NOTE има за цел да ангажира и овласти младите граждани (18-35).

Културен и граждански обмен: NOTE цели да насърчи културния и граждански обмен между сътрудничещи градове и организации. Този обмен ще се проведе както на организационно, така и на лично ниво, насърчавайки взаимното обучение и разбиране.

За да постигне целите си, NOTE ще реализира различни дейности, а именно:

Улични дебати: Младите граждани ще се научат да провеждат улични дебати, които ще помогнат за обсъждане на теми, свързани с Европейския съюз, неговите ценности и предстоящите избори за Европейски парламент. Този дебат ще послужи като платформа за обмен на идеи и мнения.

Симулационна дейност на ЕП: NOTE ще организира симулационна дейност на Европейския парламент, за да даде на участниците опит от първа ръка в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Тази дейност ще ви помогне да разберете по-добре европейското управление.

Подкасти: Младите граждани ще събират идеи и предложения чрез подкасти. Тези подкасти ще се занимават с целите, определени в политическите документи на ЕС и Целите на ООН за устойчиво развитие. Могат да се обсъждат теми като правата на жените, изменението на климата, пандемията, миграцията и хуманитарните кризи, причинени от войни.

Крайната цел на NOTE е да създаде международна мрежа от градове, насърчаващи активното гражданство и съзнателното участие до 2024 г. Избори за Европейски парламент, със специален акцент върху участието на младите граждани. Чрез включването на партньорски градове и организации NOTE има за цел да преодолее пропастта между европейските институции и местните граждани, насърчавайки по-близки отношения и улеснявайки информираното демократично участие.

 

 

 

Можете да погледнете отчета от проведеното физическо събитие по проекта.

NOTE означава „Мрежа от организации и градове за европейските избори“. Това е инициатива на 12 града от 10 държави-членки на ЕС в рамките на програмата CERV. Ние представляваме граждани, местни власти и организации на гражданското общество от: Италия, Румъния, България, Полша, Португалия, Хърватия, Гърция, Испания, Литва, Белгия и Германия. Дейностите по проекта са планирани за 18 месеца, от януари 2023 г. до юни 2024 г., съобразени със следващите избори за Европейски парламент през май 2024 г. Основната цел на проекта е насърчаване на информираното участие в европейските избори. Прочетете доклада от началната среща на проекта, която се проведе на 20, 28 февруари 2023 г. и на 7 март, организирана от ръководителя на проекта – Fattoria Pugliese Diffusa.

NOTE stands for the “Network of Organizations and Towns for the European Elections”. It is an initiative of 12 towns from 10 EU Member States in the framework of the programme CERV. We represent citizens, local governments and civil society organisations from: Italy, Romania, Bulgaria, Poland, Portugal, Croatia, Greece, Spain, Lithuania, Belgium and Germany. The project activities are planned for 18 months, from January 2023 to June 2024, aligned with the next Elections to the European Parliament in May 2024. The main goal of the project is the promotion of informed participation in the European Elections. Read the report from the project kicking off meeting which took place on 20th, 28th February 2023 and on 7th March, organised by the project leader – Fattoria Pugliese Diffusa.

About International Initiatives for Cooperation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top